06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

Gees Kuit heeft voor de Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseler Es het plan “Usseler es: behoud door ontwikkeling” geschreven. Aanleiding hiervoor was het voorontwerp bestemmingsplan van de gemeente Enschede (2008), waarin de Usseler Es bebouwd zou worden: een modern, gemengd bedrijventerrein, waarmee het landschappelijk en cultuurhistorische karakter van deze grootste ‘krans-es’ van Europa zou verdwijnen. Hier is veel om te doen geweest. In samenwerking met het programma “Belvédère: cultuurhistorie in ruimtelijke ordening” van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (Nirov) heeft Gees een alternatief sociaal-economische plan ontwikkeld, waarin cultuurhistorie een hoofdrol speelt. Belangrijk kenmerk van dit plan is het open houden van de bolling van de es met stads-gerichte land- en tuinbouw en duurzame, multifunctionele herbestemming van de boerderijen in de krans.