06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

De Vereniging Natuurmonumenten werkt aan de versterking van het natuurgebied Buurserszand bij Haaksbergen. Voor het opheffen van een knelpunt in de waterhuishouding worden waar mogelijk vrijkomende aangrenzende landerijen verworven en heringericht. Gees Kuit Advies heeft met dit perspectief¬† een businesscase opgesteld voor de ontwikkeling van Erve ’t Weertje als natuurboerderij met maatschappelijke functies, zoals cultuurhistorie, recreatie en zorg. Gees Kuit maakte de businesscase sluitend door een combinatie van natuurgerichte landbouw, een schaapskooi, een pension voor paarden op leeftijd, een theehuis en dagopvang van ouderen en mensen met een beperking.