06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina
Prijsvraag “Verrukkelijk Landschap”

Prijsvraag “Verrukkelijk Landschap”

Gees Kuit Advies is deelnemer aan de Prijsvraag 2020 “Verrukkelijk Landschap” van de Eo Wijersstichting. De opgave is om een visie te schetsen voor het landschap van de toekomst waarin kringlooplandbouw, energie en klimaataanpassingen een plek krijgen. Het...
Monitoring Vierlingbeekse Molenbeek

Monitoring Vierlingbeekse Molenbeek

Het Waterschap Aa en Maas heeft de Vierlingsbeekse Molenbeek hersteld, waarbij er weer meer meanders zijn ontstaan. Om de processen te kunnen monitoren, heeft Gees Kuit op diverse plaatsen luchtfoto’s gemaakt met de RPAS (drone) met een nauwkeurigheid van 2 cm...
Dronefilm Dynamisch Beekdal (de Aa)

Dronefilm Dynamisch Beekdal (de Aa)

Gees Kuit Advies heeft voor het project Dynamisch Beekdal van Waterschap Aa en Maas drone-opnamen gemaakt, zowel film als fotografie. De beelden geven een overzicht van de ingrijpende werkzaamheden die tussen 2015 en 2017 aan de rivier de Aa tussen Middelrode en Den...
Dorpsplan De Veldmaat

Dorpsplan De Veldmaat

Voor De Veldmaat (gemeente Haaksbergen) is een dorpsagenda met uitvoeringsplan gemaakt. Gees heeft dit proces begeleid. Een markant resultaat is de verdiepte aanleg van de N18 ter hoogte van de kruising met de historische spoorbaan. Het dorp had bezwaar tegen het...
Monitoring project Boeren voor Natuur

Monitoring project Boeren voor Natuur

Het project “Boeren voor Natuur” biedt ondersteuning voor boeren die ‘kringloop-landbouw’ bedrijven en  daarnaast ook extra ruimte bieden voor natuur door middel van aangepast waterbeheer: hoger waterpeil, nattere weilanden, extra waterberging...