06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina
Een alternatief plan voor de Usseler Es

Een alternatief plan voor de Usseler Es

Gees Kuit heeft voor de Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseler Es het plan “Usseler es: behoud door ontwikkeling” geschreven. Aanleiding hiervoor was het voorontwerp bestemmingsplan van de gemeente Enschede (2008), waarin de Usseler Es bebouwd zou...
Bedrijvigheid met hart voor landschap

Bedrijvigheid met hart voor landschap

Gees Kuit heeft met ‘inspraak nieuwe stijl als innovatie’ bijgedragen aan een methode voor de ontwikkeling van sociale en groene bedrijfsterreinen. Het bedrijfsterrein Stepelo-2 in Haaksbergen heeft de primeur gehad met deze ‘voorkant-sturing’...
Baakse Beek en Veengoot

Baakse Beek en Veengoot

Gees Kuit Advies is betrokken geweest bij het gebiedsperspectief van de Baakse Beek en Veengoot in de Achterhoek. Opdrachtgever is Provincie Gelderland, het projectmanagement ligt bij het Waterschap Rijn en IJssel. Het gebied wordt integraal versterkt voor natuur,...