06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

De Eeuwige Bron krijgt Eo Wijersprijs 2019-2020!! 

Dit plan was al winnaar geworden van de Twentse inzendingen, maar is nu ook landelijk het beste plan gebleken. “De Eeuwige Bron is een bompleet en uitvoerbaar plan, met een lonkend perspectief van ‘nooit meer watergebrek’, aldus de Eo Wijersstichting. 

Gees Kuit Advies is deelnemer aan deze prijsvraag getiteld  “Verrukkelijk Landschap”. De opgave is om een ontwerp te schetsen voor het landschap van de toekomst met daarin werkbare oplossingen voor kringlooplandbouw, klimaataanpassingen, energie en dat tevens een aantrekkelijk landschap inhoudt. 

Met bureau H+N+S is de visie voor  ‘De Eeuwige Bron’  uitgewerkt: een nieuw type waterwingebied als bouwsteen voor de Twentse landbouwtransitie. Het concept De Eeuwige Bron laat zien welke duurzame toekomst in het verschiet ligt voor burger, boer en natuur, door een gebied te benaderen als een eeuwig schone drinkwaterbron en binnen dit kader in te zetten op symbiose tussen verschillende grond- en watergebruikers. Gees Kuit heeft samen met Irene Visser hiervoor expertise op het gebied van (kringloop)landbouw en bodem geleverd. Het plan is hier te zien.