06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

Gees Kuit Advies is deelnemer aan de Prijsvraag 2020 “Verrukkelijk Landschap” van de Eo Wijersstichting. De opgave is om een visie te schetsen voor het landschap van de toekomst waarin kringlooplandbouw, energie en klimaataanpassingen een plek krijgen.

Het team voor de eerste ronde in de Regio Twente bestaat uit Irene Visser van Atelier Zwier, Bureau Noordpeil, Bijkerk Landschapsarchitecten cs en  Smartland.  “Nieuw Twents Weefsel” is ingezonden. Bekijk hier het inzendingenboek Twente2kl .

Gees Kuit Advies en Atelier Zwier hebben vervolgens  met bureau H+N+S de visie voor  ‘De Eeuwige Bron’  uitgewerkt en ingebracht in de tweede ronde. Zie EO WIJERS – DE EEUWIGE BRON A0s DEF Folder_LOS