06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

Het project “Boeren voor Natuur” biedt ondersteuning voor boeren die ‘kringloop-landbouw’ bedrijven en  daarnaast ook extra ruimte bieden voor natuur door middel van aangepast waterbeheer: hoger waterpeil, nattere weilanden, extra waterberging door meandering en natuurvriendelijke oevers. Voor dit project,  dat in Twente bij drie ‘Boeren voor Natuur’ is uitgevoerd op landgoed Twickel, heeft Gees Kuit in 2010 e.v. de sociaal-maatschappelijke monitoring uitgevoerd. De centrale vraag hierbij was hoe de maatschappij en de omgeving op het project en de het project en de resultaten reageert, waaronder de jeugd (zie foto).