06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

Gees Kuit Advies heeft in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten voor Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen in de provincie Noord Brabant een businessplan geschreven voor het beheer met een schaapskudde. Dit vond plaats in 2010 in het kader van het LIFE project ter vergroting van het areaal stuifduinen en heide. In het rapport “Natuurlijk Grazen” worden vier scenario’s uitgewerkt, die de kosten en baten over een termijn van 15 jaar vergelijken. De variabelen in de scenartio’s zijn  de beheersintensiteit en het aantal schapen (snelheid natuurdoelbereiking)  en de bedrijfsopzet: met of zonder het vermarkten van spin-offs.