06 496 987 10 info@geeskuitadvies.nl
Selecteer een pagina

Baakse Beek en Veengoot

Gees Kuit Advies is betrokken geweest bij het gebiedsperspectief van de Baakse Beek en Veengoot in de Achterhoek. Opdrachtgever is Provincie Gelderland, het projectmanagement ligt bij het Waterschap Rijn en IJssel.

Het gebied wordt integraal versterkt voor natuur, recreatie, waterbeheer en landbouw, waarbij agrariërs en andere terreineigenaren, natuur- en waterbeheerders en maatschappelijke organisaties gaan samenwerken. Gees Kuit Advies heeft voor de aftrap van het project een bijdrage geleverd in de vorm van aansprekend beeldmateriaal van het gebied vanuit de lucht en opnamen van de natuureducatie voor kinderen van de basisschool.